SŁOWIANKA W LICZBACH 2019

100% zdawalności egzaminów z rosyjskiego (matura, TRKI)
Icon 03ostatni zdany egzamin w czerwcu 2019 :)
11 lektorów Native Speaker języka rosyjskiego
Icon 01doktorzy filologii
Icon 02z wykształceniem filologicznym oraz przygotowaniem pedagogicznym
Icon 03min. 2 lata doświadczenia
Icon 04autorzy podręczników i materiałów do nauki języka rosyjskiego
Icon 01prelegenci Kongresu Języków Obcych PASE
5 wydanych książek do nauki języka rosyjskiego pod patronatem i/lub przez lektorów szkoły Słowianka
Icon 022 książki w przygotowaniu na rok 2019/2020
35 otwartych grup na wszystkich poziomach w semestrze zimowym 2019/20