Moskwa

Emilia Szutenbach:
słuchaczka szkoły Słowianka
podróżniczka i certyfikowany przewodnik po Warszawie
posiadacz certyfikatu z języka rosyjskiego na poziomie C1

Emilia o podróży do Moskwy,
nauce w Instytucie Puszkina
i egzaminie TRKI-3.

https://www.facebook.com/events/1479276165430548/

Moskwa / Москва
25.03.2017 (sobota) godz. 12:00