Z nami zdasz egzamin na certyfikat z języka rosyjskiego

TRKI

Jednym z najbardziej popularnych certyfikatów z języka rosyjskiego do którego przygotowujemy w naszej szkole w Warszawie jest certyfikat TRKI (znany również jako TORFL). Funkcjonuje w Rosji od roku 1995. Jego podstawowym organem wykonawczym jest Główne Centrum Testowania Cudzoziemców przy Ministerstwie Edukacji Rosji. Certyfikaty TRKI wydawane są cudzoziemcom, którzy zdali odpowiedni egzamin. Certyfikaty te posiadają międzynarodowy status i są uznawane na całym świecie. Egzamin można zdawać na 4 poziomach:

 • TRKI-1 – Pierwszy poziom certyfikacji (poziom Rady Europy – B1)
 • TRKI-2 – Drugi poziom certyfikacyjny (poziom Rady Europy – B2)
 • TRKI-3 – Trzeci poziom certyfikacyjny (poziom Rady Europy – C1)
 • TRKI-4 – Czwarty poziom certyfikacyjny (poziom Rady Europy – C2)

Na każdym poziomie przeprowadzane są egzaminy składające się z 5 części: leksyki i gramatyki, pisania, rozumienia tekstów czytanych, rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Aby zdać egzamin, należy uzyskać minimum 66% punktów, przy czym jeden z cząstkowych testów może być zdany na mniej niż 66% (minimum 60%). Poza tym system TRKI to nie tylko certyfikaty z języka ogólnego, ale także z języków różnych branży, m.in. z rosyjskiego biznesowego (certyfikat TRKI o profilu ekonomicznym). Więcej informacji: tutaj

 

Certyfikaty Instytutu Puszkina

Kolejnym certyfikatem do którego przygotowujemy w naszej szkole w Warszawie są certyfikaty instytutu Puszkina. Egzaminy certyfikacyjne na różnych poziomach są organizowane także przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie. Są one przeprowadzane dwa razy w roku przy rosyjskiej ambasadzie.
Certyfikat w zakresie języka rosyjskiego ogólnego można zdawać w Polsce na 3 poziomach.

Egzamin Instytutu im. Puszkina w Moskwie z języka rosyjskiego codziennego użytku:

 • B1 – Пороговый уровень (średnio zaawansowany)
 • B2 – Постпороговый уровень (średnio zaawansowany wyższy)
 • C1 – Уровень компетентного владения (zaawansowany)

Egzamin Instytutu im. Puszkina w Moskwie z języka rosyjskiego w biznesie:

Instytut wraz z Izbą Przemysłowo – Handlową Federacji Rosyjskiej organizuje egzaminy ze znajomości języka rosyjskiego w biznesie.
Certyfikat w zakresie języka rosyjskiego w biznesie możliwy jest do uzyskania na 2 poziomach:

 • B2 – Средний уровень (średnio-zaawansowany wyższy)
 • C1 – Продвинутый уровень (średnio-zaawansowany wyższy)

Z przykładowymi testami można zapoznać się na stronie internetowej Instytutu: tutaj

 

TELC

W naszej szkole w Warszawie przygotowujemy także do certyfikatów TELC. Jest to inna możliwość udokumentowania znajomości języka rosyjskiego określana jako tzw. certyfikaty europejskie (TELC – w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego) honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. TELC został opracowany i jest administrowany przez organizację WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH). Egzamin ten można zdawać za pośrednictwem licznych centrów i ośrodków TELC na terenie całej Polski. Certyfikat obejmuje 4 poziomy:

 • TELC Русский язык A1
 • TELC Русский язык A2
 • TELC Русский язык B1
 • TELC Русский язык B2

Egzaminy TELC składają się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to pisanie, słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem i test leksykalno-gramatyczny. Część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu, ale nie języka.