Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk, al. Jerozolimskie 53, 00-697 Warszawa, NIP: 6792987219, REGON: 146857606
 2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk.
 3. Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

 1. Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk oraz Produktów i usług partnerów handlowych Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 2. Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
  • umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,
  • realizacji zamówień na Produkty i usługi Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk,
  • reakcji na informacje przesłane Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
  • realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),
  • realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk oraz Produktów i usług partnerów handlowych Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
  Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera (kursu) lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności.
 4. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk oraz Produktów i usług partnerów handlowych Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk.
 5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 6. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
 8. Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk.
 9. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
 10. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.
 11. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny slowianka.edu.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje: – z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej slowianka.edu.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies) – z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony slowianka.edu.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę slowianka.edu.pl .
 12. W przypadku uzyskania przez Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej slowianka.edu.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta. Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny slowianka.edu.pl i jej poddomen Przeglądanie zawartości witryny internetowej slowianka.edu.pl , niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych. Korzystanie z formularza kontaktowego Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie slowianka.edu.pl „skontaktuj się” wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Jeśli wyślesz do mnie wiadomość przez formularz kontaktowy znajdujący się na jednej ze strony należących do Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk – to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są na skrzynkach e-mailowych w hekko.pl w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej, na Twoją wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk i dostępnych na slowianka.edu.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk zwracać się do czytelników po imieniu.
 3. Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2.. Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w innych celach np. marketingowych i przesyłania informacji handlowych – będą wykorzystywane jedynie do wysyłania e-maili informacyjnych przez strony należące do Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk. Dane te przechowywane są w systemie MailerLite (polityka prywatności systemu MailerLite: https://www.mailerlite.com/privacy-policy). Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

Zamawianie usług i produktów

 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk za pośrednictwem slowianka.edu.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.
 2. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.
 3. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk oraz partnerów handlowych Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk).
 4. Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk.
 5. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu slowianka.edu.pl , czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk i slowianka.edu.pl .
 6. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych slowianka.edu.pl .
 7. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
 2. Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 2. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie slowianka.edu.pl . W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.
 2. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk serwisu i newsletterów.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookie domeny oraz subdomen slowianka.edu.pl nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalania stron internetowych należących do Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk.

Facebook – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji statystyk Facebook. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego skuteczności kampanii marketingowych. Informacje te służą do udoskonalania stron internetowych Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk oraz dopasowaniu reklam na Facebooku.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Centrum Nauki Języków Słowianka Olga Tatarchyk. Pliki cookies mogą być także zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane przez współpracujących z operatorem partnerów – Google i Facebook. Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.

Kontakt
al. Jerozolimskie 53 (parter)
Nasz newsletter
Zapisz się do newslettera i pobierz mini e-book "50 fałszywych przyjaciół w obrazkach oraz 50 rosyjskich słów, które już znasz"