SŁOWIANKA W LICZBACH

10 lektorów Native Speaker języka rosyjskiego
Icon 01doktorzy filologii i certyfikowani egzaminatorzy TRKI
Icon 02z wykształceniem filologicznym oraz przygotowaniem pedagogicznym
Icon 03min. 2 lata doświadczenia
Icon 04autorzy podręczników i materiałów do nauki języka rosyjskiego
Icon 01prelegenci Kongresu Języków Obcych PASE
8 wydanych książek do nauki języka rosyjskiego pod patronatem i/lub przez lektorów szkoły Słowianka
Icon 021 książka w przygotowaniu na rok 2021
100% zdawalności egzaminów z rosyjskiego (matura, TRKI)
35 otwartych grup na wszystkich poziomach w semestrze letnim 2021