„Psie serce” Michaiła Bułhakowa

Drodzy Koledzy, Słuchacze, Studenci, Wszyscy Miłośnicy języka rosyjskiego i literatury rosyjskiej!

Miło nam poinformować Państwa o nowości na rynku wydawniczym, która powstała dzięki owocnej współpracy lektorów szkoły SŁOWIANKA oraz wydawnictwa POLTEXT. Wynikiem tej pracy stała się książka, która łączy 2 w 1: dzieło literatury pięknej – opowieść Michaiła Bułhakowa “PSIE SERCE”, oraz podręcznik do celów nauki i doskonalenia języka rosyjskiego na poziomie B2-C1.

 

Niedoceniony za życia mistrz Bułhakow i jego opowieść “Psie serce”

Kilka słów o utworze. Michaił Bułhakow był i pozostaje znany na całym świecie przede wszystkim jako autor “Mistrza i Małgorzaty”. Nie jest to jednak jedyny genialny utwór, który wyszedł spod pióra Michaiła Bułhakowa, i najlepszym przykładem jest właśnie opowieść “Psie serce”.

Utwór powstał w roku 1925 i jest uważany za polityczną alegorię na rzeczywistość radzieckiej Rosji lat 20. XX stulecia. Opowiada się w nim o tym, jak w celach medycyny eksperymentalnej psu przeszczepiono przysadkę mózgową człowieka. Okazuje się, że po takim zabiegu zwierzę może zamienić się w człowieka, dziedzicząc jednak wszystkie wady i zalety, a nawet przyzwyczajenia i sposób bycia dawcy mózgu.

Sporo ciekawych faktów o historii napisania opowieści “Psie serce” i jej bohaterach znajdą Państwo w poszczególnych rozdziałach przedstawianej książki.

 

Dlaczego warto sięgnąć po książkę “PSIE SERCE” w wersji do nauki rosyjskiego?

Czytanie literatury pięknej w oryginale, jak wiadomo, ma wiele zalet, przede wszystkim, wzbogaca zasób słownictwa w języku obcym. Polsko-rosyjski słownik na marginesach w przedstawianym Państwa uwadze opracowaniu “PSIE SERCE” zaoszczędzi czas poszukiwania znaczeń trudnych wyrazów. W słowniku zostały oznaczone również słowa archaiczne oraz przestarzałe, co niewątpliwie pomoże odróżnić słownictwa współczesnego języka rosyjskiego od słownictwa już nie spotykanego w języku rosyjskim w naszych czasach.

Czytanie oryginalnych tekstów rosyjskich będzie sprzyjało doskonaleniu ortografii rosyjskiej, poszerzaniu horyzontów kulturowych oraz podniesieniu samooceny i kompetencji językowych. Proszę sobie tylko wyobrazić, jak będą Państwo mogli powiedzieć: “Czytam Bułchakowa w oryginale”.

 

Jak został skonstruowany podręcznik?

Opracowany przez nas podręcznik oparty na oryginalnym tekście powieści został skonstruowany według przejrzystego schematu.

  • Na marginesach tekstu podano objaśnienia trudniejszych wyrazów.
  • Każdy rozdział jest zakończony krótkim testem sprawdzającym stopień rozumienia tekstu.
  • Zawarty po każdym rozdziale dział O słowach jest poświęcony poszerzeniu słownictwa z danej dziedziny, wyrazom i wyrażeniom kłopotliwym oraz wyrażeniom idiomatycznym.
  • W dziale poświęconym gramatyce omówiono wybrane zagadnienie gramatyczne, ilustrowane fragmentem rozdziału.
  • Dla dociekliwych został również opracowany komentarz do wybranych tematów związanych z kulturą i historią.

Różnorodne ćwiczenia pozwolą Czytelnikowi powtórzyć i sprawdzić omówione w podręczniku zagadnienia leksykalne i gramatyczne. Alfabetyczny wykaz wyrazów objaśnianych na marginesie tekstu znajduje się w słowniczku. Odpowiedzi do wszystkich zadań zamkniętych są podane w kluczu na końcu książki.

 

Do kogo jest skierowana książka?

Książka “PSIE SERCE” w wersji do nauki rosyjskiego powstała z myślą zarówno o lektorach i nauczycielach języka rosyjskiego polskich szkół i może być wykorzystana przez nich jako dodatkowa pomoc na lekcjach z rosyjskiego, jak też o uczniach, studentach i każdym, kto pasjonuje się kulturą i literaturą rosyjską i jest nastawiony na ciągłe doskonalenie swoich umiejętności językowych.

 

Gdzie kupić?

Książkę “Psie serce” M. Bułchakowa w wersji do nauki rosyjskiego w opracowaniu Olgi Tatarchyk, Iriny Shcherbach-Obierzyńskiej i Jeleny Wysokińskiej można nabyć już dzisiaj w księgarniach, jak również zamówić bezpośrednio w wydawnictwie na stronie: http://www.poltext.pl/b2138-psie-serce.htm lub nabyć podręcznik w szkole “SŁOWIANKA”.

Kontakt
al. Jerozolimskie 53 (parter)
Nasz newsletter
Zapisz się do newslettera i pobierz mini e-book "50 fałszywych przyjaciół w obrazkach oraz 50 rosyjskich słów, które już znasz"